ชาวแพร่ร่วมใจ ไม่เผา ลดหมอกควัน PM 2.5 เพื่อสุขภาพที่ดีของคนแพร่

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 90 ครั้ง

    ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดแพร่ พบว่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้ประกาศห้ามเผาเด็ดขาดทุกพื้นที่ช่วงวิกฤติหมอกควัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564 กำหนดให้ทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ในท้องที่จังหวัดแพร่ เป็นเขตควบคุมไฟป่าและงดการเผาในที่โล่งและหากพบเห็นการเผาแจ้งได้ที่ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล อบต. นายอำเภอ หรือสายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษ ดังนี้

  1. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 บุคคลใด แผ้วถาง เผาป่า โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท
  2. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562  ผู้ใด แผ้วถาง เผาป่า โทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 แสน – 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  3. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562  การแผ้วถาง เผาป่า ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 4 แสน – 2 ล้านบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
  4. ประมวลกฏหมายอาญา  พ.ศ.2499 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 14,000 บาท
  5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560  ผู้ใดทำให้เกิด ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า จนเป็นเหตุรำคาญ โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ
  6. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  ผู้ใดเผา เกิดควัน ทำให้ไม่ปลอดภัยแก่การจราจร  โทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคน จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดหรือ PM 2.5 โดยเฉพาะเด็กเล็ก คนชรา และผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจ

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ