กอ.รมน.จ.ชร. ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 และเทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 59 ครั้ง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 และเทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ล้างสิ่งปนเปื้อนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ การทำความสะอาด และกำจัดขยะมูลฝอย ณ รร. เทศบาล 8 (บ้านใหม่) ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 2 มี.ค. 64 เวลา 1330 พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน. จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ. สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน. กลุ่มงานกิจการมวลชน พร้อมด้วยกำลังพล  กอ. รมน. จังหวัด ช.ร. บูรณาการประสานงาน ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย, มทบ. 37, ร.17 พัน. 3, รพ. ค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (ปรับงบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่ กิจกรรมย่อยการประชุมส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล) โครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด, แจกจ่ายวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่ ร่วมกันทำความสะอาดโรงอาหาร และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ณ รร. เทศบาล 8 (บ้านใหม่) ตำบลริมกก อ. เมือง จว. ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ