จ.ลำปาง ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้าน ในการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ”

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 112 ครั้ง

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง (คบจ.ลำปาง) พร้อมทีมงานสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้าน ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ โครงการ “เราชนะ” ณ บ้านพักอาศัยของประชาชน ตามที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่วันที่ 1 -2 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเสริมงาม และอำเภอสบปราบ วันที่ 3 มีนาคม 2564 อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่ทะ และอำเภอเกาะคา วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภองาว และวันที่ 5 มีนาคม 2564 อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่พริก และอำเภอเถิน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ