รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจติดตามสถานการณ์การเกิดหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อำเภอปง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 3 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 98 ครั้ง

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศิริมงคล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปง นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา (ฝ่ายทหาร), นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง, พ.ต.อ.วสวัตติ์ จันทร์ต๊ะฝั้น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปง, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา, หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า และ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปง , ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 , ผู้แทนผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32, ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอปง และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 3 ตำบล ร่วมประชุมเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การเกิดหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลปง ตำบลงิม และ ตำบลขุนควร อำเภอปง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS การประเมินสภาพปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน การแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ การบูรณาการสนธิกำลังลาดตระเวนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการลักลอบจุดไฟป่า และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้ออกประกาศมาตรการกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมในท้องที่จังหวัดพะเยา (90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564) ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิด เพื่อลดเกิดสถานการณ์หมอกควันไฟป่า ในทุกพื้นที่ของจังหวัดพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
บรรณาธิการ : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ