ครม.อนุมัติงบกลาง 6.3 พันล้านบาท ซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกา เพิ่ม 35 ล้านโดส

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 129 ครั้ง

         คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริการประชากร ในประเทศไทยเพิ่มเติม โดยเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา จำนวน  35 ล้านโดส กรอบวงเงิน 6,387,285,900 บาท จากงบกลางของปีงบประมาณ 2564 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อให้ คนไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีน โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีน ทั้งสิ้น 5,673.67 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัคซีน การเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน จำนวน  713.61 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2564

        ทั้งนี้ จะทำให้ประเทศไทยมีวัคซีนฉีดให้ประชาชนได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2564  โดยเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 17.5 ล้านคน  ซึ่งจะทำให้สามารถลดอัตราการป่วย การเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วย จากโรคโควิด-19 และเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

       สำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกา ล็อตแรก จำนวน 117,600 โดส เข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา และ ล็อต 2 จำนวน 26 ล้านโดส จะเข้ามาในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2564 รวมทั้งยังมีวัคซีนชิโนแวคอีกจำนวน 2 ล้านโดส  ดังนั้น ภายในปีนี้ประเทศไทยจะมีวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 63 ล้านโดส ครอบคลุมร้อยละ 60 ของประชากร

        โดยในอนาคตอาจจะให้กระทรวงการต่างประเทศออกวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อเตรียมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเดินทางได้ โดยใช้วัคซีนพาสปอร์ตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลกและประเทศไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แจ้งต่อที่ประชุม ครม.ว่าจะมีการพิจารณาให้ใบรับรอง (certificate) กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วโดยกรมควบคุมโรคเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางระหว่างประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ