จิตอาสาพระราชทาน จ.ลำปาง ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำเตรียมรับมือกับภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 146 ครั้ง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดลำปาง รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสบปราบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลสมัย พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 40 คน ร่วมกันขุดลอกร่องน้ำประปาภูเขา ลำห้วย (ประปาภูเขา) ที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสบปราบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง พร้อมด้วยกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 60 คนร่วมกันกั้นกระสอบทราย แม่น้ำวัง (ณ ท่าประปาของหมู่บ้าน) เพื่อกักเก็บน้ำใช้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองปาน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกันทำฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ