สนธิกำลัง ลาดตระเวนยึดไม้สักทองซุกซ่อนในป่าบ้านแม่ซอ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 6 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 99 ครั้ง

         กองร้อยทหารพรานที่ 3602 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอขุนยวม กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.3 ขุนยวม จัดชุดลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ การลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ ได้ตรวจพบไม้แปรรูป บริเวณบ้านแม่ซอ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายละเอียดดังนี้ขนาดความกว้าง 22 ซ.ม.ยาว 260 ซ.ม.หนา 2.5 ซ.ม. ปริมาตร 19 ลบ.ม.จำนวน 19 แผ่น ขนาดความกว้าง 25 ซ.ม.ยาว 312 ซ.ม.หนา 2 ซ.ม. ปริมาตร 0.36 ลบ.ม.จำนวน 18 แผ่น ขนาดความกว้าง 15 ซ.ม.ยาว 260 ซ.ม.หนา 2 ซ.ม. ปริมาตร 0.01 ลบ.ม.จำนวน 1 แผ่น ขนาดความกว้าง 7 ซ.ม.ยาว 203 ซ.ม.หนา 4 ซ.ม. ปริมาตร 0.11 ลบ.ม.จำนวน 11 แผ่น ขนาดความกว้าง 10 ซ.ม.ยาว 212 ซ.ม.หนา 5 ซ.ม. ปริมาตร 0.05 ลบ.ม.จำนวน 5 แผ่น ขนาดความกว้าง 8 ซ.ม.ยาว 262 ซ.ม.หนา 4 ซ.ม. ปริมาตร 0.05 ลบ.ม.จำนวน 5 แผ่น รวมจำนวนไม้ทั้งหมด 59 แผ่น รวมปริมาตร 0.77 ลบ.ม. ค่าภาคหลวง 308 บาท ค่าเสียหายของรัฐ 92,400 บาท จึงได้ตรวจยึดและเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้ที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.3 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ