สปข. 3 ติดตามงานโครงการของ NBT เชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 6 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 50 ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ขอให้ NBT เชียงใหม่ ผลิตผลงานคุณภาพ และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามแผนที่ได้วางเอาไว้

(3มี.ค.64) นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประชุมนิเทศ และติดตามการดำเนินงาน NBT เชียงใหม่ โดยมีนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ NBT เชียงใหม่ ร่วมประชุมรับฟัง และให้ข้อมูลการดำเนินงาน รวมถึงการวางแผนดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยผลดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของกรมประชาสัมพันธ์

โดยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้ย้ำให้ NBT เชียงใหม่ สร้างงานที่เน้นถึงคุณภาพของงาน และยังขอให้ติดตามผลผลิตของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีผลผลิตลุล่วงตามเป้าหมาย และมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุบิน คำฝั้น
บรรณาธิการ : ปาญณิสา ไชยพรม
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ