จ.แม่ฮ่องสอน พบจุดความร้อน 570 จุด สูงสุดที่ อ.เมือง ทสจ.ขอความร่วมมือชิงเก็บ แทนการเผา

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 7 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 170 ครั้ง

            นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการ นักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดเผยรายงานผลการเกิดจุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 พบจุดความร้อนรายประเทศมากที่สุด ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  7,858 จุด ราชอาณาจักรกัมพูชา 1,858 จุด และประเทศไทย 1,753 จุด โดยจุดความร้อนประเทศไทย รวม 1,753 จุด พบมากที่สุด ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 570 จุด รองลงมาคือที่จังหวัดเชียงใหม่ 278 จุด และจังหวัดลำปาง 193 จุด

            โดยจุดความร้อน ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 570 จุด แบ่งเป็น อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 199 จุด อ.แม่สะเรียง 103 จุด อ.ขุนยวม 85 จุด อ.ปาย 61 จุด อ.ปางมะผ้า 50 จุด อ.สบเมย 47 จุด และ อ.แม่ลาน้อย 25 จุด ซึ่งเป็นการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ป่า 518 จุด ไร่ข้าวโพดและไร่หมุนเวียน 36 จุด พื้นที่เกษตร 11 จุด นาข้าว 4 จุด และอื่นๆ 4 จุด

            ทั้งนี้ นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในช่วงนี้อยู่ในช่วงของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ขอความร่วมมือเครือข่ายและพี่น้องประชาชนในการงดการเผาในพื้นที่โล่ง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาชิงเก็บ เพื่อลดฝุ่นควัน และสร้างรายได้จากการจำหน่ายใบไม้อัดก้อนแทน นอกจากนี้ จะมีการฉีดพ่นละอองน้ำบรรเทาฝุ่นละอองในเบื้องต้นในทุกอำเภอ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ