เชียงใหม่ ประชุมติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อเสนอต่อ มท.1 ในวันที่ 11 มีนาคม นี้

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 8 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 144 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อรายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด ในวันที่ 11 มีนาคม นี้

 

วันนี้ (8 มี.ค. 64) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1  เพื่อเตรียมความพร้อมรายละเอียดความคืบหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเชียงใหม่  ที่มุ่งหวังให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตามความต้องการของประชาชน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนงานที่กำหนดไว้ทุกระดับ  โดยจะมีการรายงานข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ในโอกาสที่จะเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้

 

โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปี 2564 นั้น ทางคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัด  โดยให้เพิ่มเติมผู้แทนจากสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) ร่วมเป็นกรรมการด้วย  ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 ร่วมเป็นกรรมการฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

สำหรับการประชุมในวันนี้ ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการร่วมกันติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดเชียงใหม่  รวมถึงพิจารณารายละเอียดที่จะนำเสนอต่อพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นหลักๆ เช่น ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ จากการที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงทีในทุกครั้งที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ , การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5 โดยตั้งเป้าหมายให้การเกิดจุด Hotspot ลดลงร้อยละ 25 ตามแผนการบริหารจัดการที่ได้วางไว้ , การจ้างงานและสร้างอาชีพด้วยกลไกภาครัฐ , การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการจัดงานพืชสวนโลก , รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการสร้างแรงดึงดูด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ที่เน้นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวอยู่เชียงใหม่ให้นานขึ้น  โดยจะมีการจัดงานต่างๆ ให้ครบตลอดทั้ง 12 เดือน  นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่สำคัญอื่นๆ อีก เช่น การเตรียมมาตรการสำหรับรับมือภัยแล้ง  ความคืบหน้าของโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า และ โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ