ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเตือนผู้ประกันตน หากสนใจเปลี่ยนโรงพยาบาล รีบยื่นภายใน 31 มี.ค.นี้

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 9 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 89 ครั้ง

            สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ ตั้งแต่16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาจนถึง 31 มีนาคม 2564

           นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ ได้ทุกๆ ปีๆ ละ 1 ครั้ง โดยในปี 2564 นี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่สนใจเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาจนถึง 31 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th และทำรายการผ่าน Applications SSO Connect

             สำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศขณะนี้มีอยู่จำนวน 254 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 164 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 81 แห่ง ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ที่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันกรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถเลือกสถานพยาบาลที่ต้องการได้ เนื่องจากสถานพยาบาลบางแห่งรับผู้ประกันตนเต็มจำนวนศักยภาพแล้ว จึงขอให้ผู้ประกันตน ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่ตนเองต้องการได้ที่ www.sso.go.th หรือที่สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุมลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053-612-144, 053-612-599

             สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์ เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ