จุดความร้อน “แม่ฮ่องสอน” เช้านี้ พบมากถึง 510 จุด อำเภอแม่สะเรียงสูงสุด 114 จุด

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 94 ครั้ง

           ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยข้อมูลสรุปจุดความร้อนช่วงเช้าของวันที่ 10 มี.ค.64 รายอำเภอ พบจุดความร้อน จำนวน 510 จุด อ.ปาย 65 จุด อ.ปางมะผ้า 78 จุด อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 90 จุด อ.ขุนยวม 66 จุด อ.แม่ลาน้อย 44 จุด อ.แม่สะเรียง 114 จุด อ.สบเมย 53 จุด โดยห้วงที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 7 มี.ค. 64 พบจุดความร้อนสะสม ระบบ Viis รวม 7,082 จุด สูงสุดที่ อ.แม่สะเรียง จำนวน 2,374 จุด อ.เมืองฯ จำนวน 1,306 จุด อ.ปาย : 1,180 จุด อ.แม่ลาน้อย จำนวน 633 จุด อ.ขุนยวม จำนวน 592 จุด อ.สบเมย จำนวน 553 จุด อ.ปางมะผ้า : 439 จุด ตามลำดับ

         ส่วนสถานตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เวลา 08.00 น. ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงสุด: 193 มก/ลบ.ม. AQI สูงสุด: 303 มก./ลบ.ม. นับตั้งแต่ต้นปีเกินค่ามาตรฐานมาแล้วจำนวน 18 วัน

         ทางด้านสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA รายงานผลการเกิดจุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 9 มีค. 2564 สรุปจุดความร้อนรายประเทศ พบมากที่สุด  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  6,773 จุด ประเทศไทย 2,408 จุด และราชอาณาจักรกัมพูชา 1,858 จุด สรุปจุดความร้อนประเทศไทย รวม 2,408 จุด พบมากที่สุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 693 จุด เชียงใหม่ 434 จุด และตาก 276 จุดสรุปจุดความร้อนภาคเหนือ รวม 1,949 จุด พบมากที่สุด  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 693 จุด เชียงใหม่ 434 จุด และตาก 276 จุด ทั้งนี้สามารถ Download ข้อมูล แผนที่แสดงจุดความร้อนภาพรวมประเทศ แผนที่ภาคเหนือ แผนที่รายจังหวัด และแผนที่รายอำเภอ ได้ที่ http://fire.gistda.or.t

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ