พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งหลัง สนามสอบจังหวัดลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 108 ครั้ง

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. จังหวัดลำปาง ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งหลัง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพลดังกล่าว มีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายภัตตาหารเพล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ยังได้ตั้งโรงครัวจิตอาสาพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ สนามเณร ที่เข้าสอบ และกรรมการคุมสอบบาลีสนามหลวง 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ