ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ จัดอบรมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรและวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 12 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 30 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ จัดอบรมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมย่อยที่ 1 การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรและวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน

วันนี้ (12 มี.ค.64) ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมยกระดับบริหารจัดการบูรณาการเพื่อป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อยที่ 1 การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรและวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเจต  อำนาจ อาจารย์ประจำวิชาสาขาวิชาเกษตรและป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการวางแผนการจัดการแปลงหญ้าในระบบป่าไม้-ปศุสัตว์

สำหรับ การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การสาธิตการใช้วัสดุเหลือใช้ทำเป็นอาหารหยาบให้สัตว์เลี้ยง และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้การเกษตร ลดการเผาฟางข้าวและวัสดุเหลือใช้การเกษตร ลดปัญหาหมอกควัน

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 2,314,000 บาท ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ในการดำเนินโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ