จ.แพร่ ประกาศปิดป่า ตั้งแต่วันทึ่ 5 มี.ค.- 30 เม.ย.64

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 14 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 78 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ และที่ประชุมได้มีมติให้ออกประกาศจังหวัดแพร่ “ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ในท้องที่จังหวัดแพร่” ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 กรณีมีเหตุจำเป็น ให้เข้าเฉพาะบุคคลที่มีพื้นที่ถือครองสิทธิ์ของทางราชการโดยต้องลงทะเบียน ตรวจค้น ถ่ายรูปต่อหน้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และหากบุคคลใดเข้าป่าโดยไม่ได้ลงทะเบียน จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงถ้าบุคคลใดลงทะเบียนเข้าป่าแล้วเกิดไฟไหม้ในช่วงเวลานั้น จะถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีและจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด สำหรับโทษผู้ผู้ที่บุกรุกป่า ทำให้เกิดไฟไหม้ จะต้องถูกจำคุก 4-20 ปี ปรับ 4 แสน – 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดแพร่ งดเผาอย่างเด็ดขาดในช่วงประกาศห้ามเผา และขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่อง หากพบเห็นไฟไหม้ที่ใดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็ว นอกจากนี้ ขอเป็นตัวแทนชาวแพร่ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเสมอมาและเสียสละเพื่อลูกหลานชาวจังหวัดแพร่ของเรา 
เพื่อสร้างอากาศที่ดีให้ลูกหลานของเราได้หายใจ 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ