รัฐบาลญี่ปุ่น เห็นชอบสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 14 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 84 ครั้ง

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ ซึ่งได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่าง นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ 
ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ตำบลสะเอียบ ตั้งอยู่ในอำเภอสองทางตอนเหนือของจังหวัดแพร่ มีพื้นที่กว้างใหญ่มากประมาณ 790 ตารางกิโลเมตร และร้อยละ 90 เป็นที่ราบสูงและภูเขา ซึ่งในฤดูแล้งมักเกิดไฟป่าและปัญหาการขาดแคลนน้ำบ่อยครั้ง (จากสถิติการเกิดไฟป่าของจังหวัดแพร่ อำเภอสอง พบจุดความร้อนมากที่สุด) ไฟป่า
ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นบริเวณป่าไม้รวมถึงในเขตวนอุทยาน ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและกลายเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรง อีกทั้งบริเวณพื้นที่ราบเล็กๆ ในเขตที่รับผิดชอบนั้นมีบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่นและบ้านส่วนใหญ่สร้างง่ายๆ จากไม้แบบดั้งเดิมของชาวเขา ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ง่าย นอกจากนี้ชาวบ้านยังใช้น้ำจากภูเขาในครัวเรือนจึงมักได้รับผลกระทบโดยตรงในยามที่ปริมาณน้ำฝนน้อยลง โดยเฉพาะในฤดูแล้งที่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ที่มีอยู่เพียงคันเดียวในขณะนี้ก็เสื่อมสภาพตามการถูกใช้งานมานานถึง 13 ปี

ด้วยเหตุนี้การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เป็นงบประมาณมูลค่า 3,010,000 บาท สำหรับจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 1 คัน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากไฟป่า รวมถึงสามารถให้บริการจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้านและการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ