เรือนจำจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ผู้ต้องขัง

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 49 ครั้ง

      ที่ เรือนจำจังหวัดน่าน นายเลิศชาย ชูรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างปูกระเบื้องให้ผู้ต้องขัง โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน กล่าวรายงานการดำเนินงานการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ และมอบหมายให้นางกรรณิกา ธงยศ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างปูกระเบื้อง ระยะเวลาอบรม 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ต้องขังชาย จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 - 19 และ 22 มีนาคม 2564 จากนั้นจะดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1 ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ต่อไป

    นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้บูรณาการร่วมกับเรือนจำจังหวัดน่าน การฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการฝึกภาคปฎิบัติ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฎิบัติงานได้จริง เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังเกิดทักษะความชำนาญในวิชาชีพ สามารถยกระดับฝีมือให้สูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาสนับสนุนและว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง และเป็นการสร้างศักยภาพให้ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ ได้มีโอกาสเข้าถึงการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้รับอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม จากการทำงาน สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ