กรมท่าอากาศยานแพร่ เตรียมขยายรันเวย์สนามบินแพร่ พร้อมปรับเปลี่ยนพื้นที่อาคารสำนักงานและอาคารผู้โดยสาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 557 ครั้ง

วันนี้ (19 มี.ค.64 ) นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผย ในรายการผู้ว่าแป้...พบประชาชน ว่า จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในประเด็นการขยายรันเวย์สนามบินแพร่ ที่ทางกรมท่าอากาศยานแพร่ ได้มีแผนแม่บทดำเนินการขยายรันเวย์สนามบินแพร่ ที่ปัจจุบันสามารถรองรับเครื่องใบพัดขนาดความยาวทางวิ่ง 30 x 1,500 เมตร / อาคารรับรองผู้โดยสารและลานจอดรถยนต์ รวมถึงทางเข้า - ออก นั้น สรุปว่า กรมท่าอากาศยานแพร่ไม่สามารถดำเนินการขยายรันเวย์อย่างเดียวได้ แต่จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนและขยายตัวอาคารรองรับผู้โดยสารและลานจอดรถอีกเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ทั้งระบบ

ซึ่งขณะนี้ การดำเนินการของกรมท่าอากาศยานแพร่อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบโครงสร้างและระบบไฟฟ้า และหากมีการปรับแก้ไขแบบเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นจะมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในการขยายพื้นที่อาคารสำนักงานและอาคารผู้โดยสาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

ทั้งนี้ การขยายรันเวย์สนามบินแพร่พร้อมปรับเปลี่ยนพื้นที่อาคารสำนักงานและอาคารผู้โดยสารของกรมท่าอากาศยานแพร่นั้น เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ที่คาดว่าจะมีการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแพร่เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ภาครัฐได้มีการทยอยฉีดวัคซีนโควิด-19และผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ให้แก่ประชาชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ