พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 76 ครั้ง

            นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

            โดยมีผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) จำนวน 2 ราย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 2 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 15 ราย และ รวมทั้งสิ้น 19 ราย จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

             นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่เดิมเป็นสิทธิเมื่อรับราชการไปถึงระดับยศ หรือตำแหน่ง ก็จะได้รับพระราชทานและเลื่อนชั้นตราไปตามลำดับ แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้พิจารณากลั่นกรอง พิถีพิถัน ละเอียดรอบคอบ และพิจารณาในมิติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น เมื่อได้รับราชการหรือทำงานมาจนถึงระยะเวลาหนึ่ง การเลื่อนชั้นตราจะไม่เป็นไปตามอัตโนมัติหากแต่ต้องคำนึงถึง ผลงาน ความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยมิได้ด่างพร้อยใดใด ในการปฏิบัติราชการ

            ดังนั้น ผู้ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองตามกฎเกณฑ์ใหม่ จึงขอให้มีความภาคภูมิใจ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราต่าง ๆ ซึ่งจะได้นำไปใช้ประดับ เป็นเกียรติยศแก่ ตนเอง และวงศ์ตระกูลสืบไป ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง แก่สังคม แก่ประเทศชาติและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ในหน้าที่นั้น ๆ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมสืบไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ