สสจ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ดูแลสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลเขตอำเภอแม่สะเรียง พร้อมตรวจเยี่ยมด่านบ้านเสาหินพรมแดนไทย-เมียนมา ให้คำแนะนำจนท.ตามมาตรการป้องกัน COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 160 ครั้ง

           นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในสถานบริการพื้นที่ห่างไกลเขตอำเภอแม่สะเรียง ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่แพะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสล่าเชียงตอง และ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนเสาหิน พร้อมทั้งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Dr.Nazil Jajua แพทย์หญิงเกศริน พาณิชย์พิศาล และ Dr.Ali Emami ให้กับสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่แพะ และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนเสาหิน เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนบ้านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง เพื่อหารือ/ให้คำแนะนำ มาตรการป้องกัน COVID-19 ระหว่างพรมแดนไทย-เมียนมาร์

            ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจในการตรวจราชการและนิเทศงานประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง โดยมีคณะผู้แทนกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอแม่สะเรียง (คปสอ.แม่สะเรียง) นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมระดับอำเภอ และมีคณะตรวจนิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่เพื่อหารือ/รับฟังปัญหา พร้อมทั้งให้คำแนะนำและมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังได้ออกเยี่ยมพื้นที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ