สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 77 ครั้ง

สำนักงานชลประทานที่ 1 เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันพร้อมสนับสนุนน้ำดิบในภารกิจดับไฟป่า

            นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1 ว่า ปัจจุบันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำกักเก็บ 108.18 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 สำหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำกักเก็บ 63.47 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 25 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 19 แห่ง ปริมาณน้ำกักเก็บ 40.47 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 29 ด้านการบริหารจัดการน้ำในหน้าแล้ง สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินการส่งน้ำเพื่อสนับสนุนให้กับทุกพื้นที่ ทุกกิจกรรมอย่างเหมาะสมตามแผนการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งปัจจุบันมีการบริหารจัดการน้ำน้อยกว่าแผนที่วางไว้ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร

ด้านสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนน้ำดิบให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 7 ครั้ง 97 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำรวม 48,500 ลิตร นอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือสถานการณ์พายุฤดูร้อนและสถานการณ์หมอกควันไฟป่าอีกด้วย

            ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ยังได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนปี 2564 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคาร ซึ่งดำเนินการตรวจสอบแล้ว 831 แห่ง พร้อมใช้งาน 821 แห่ง สำหรับอาคารอีก 10 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย

 

        

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ