รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 201 ครั้ง

สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดลำปาง และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งล่าสุด นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง มีนายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในการนี้ นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดลำปาง และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และรองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมให้ข้อเสนอแนะ วางแผนการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนกิ่วลมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ และสำรองไว้ใช้ช่วงฤดูฝนให้เพียงพอต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ