สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระเก็บน้ำแปลงหญ้า อ.เกาะคา ลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 241 ครั้ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 (สทภ.1) โดยส่วนแผนงานและประเมินผล ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระเก็บน้ำแปลงหญ้า อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ส่วนแผนงานและประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินการก่อสร้างโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระเก็บน้ำแปลงหญ้า บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีประชาชนผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ได้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย และเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  ข้าวโพด กล้วย มะนาว มะม่วง ฟักเขียว และเลี้ยงหมู เพื่อการยังชีพและเพิ่มรายได้ครัวเรือน โดยสำรวจความคิดเห็นผู้รับประโยชน์ในพื้นที่เพื่อนำไปเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะไปพัฒนางาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ