สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ วันที่ 3 ร่วมประชุมปรึกษาหารือรับทราบข้อมูลกับทุกภาคส่วน ในพื้นที่จังหวัดแพร่

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 3 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 110 ครั้ง

วันนี้ (3 เม.ย.64) เวลา ๐๙.๐๐ น.  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ , นายมณเฑียร บุญตัน, นายอำพล จินดาวัฒนะ และคณะฯ ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อนำปัญหาความต้องการไปประสานต่อคณะกรรมาธิการด้านต่างๆ ของวุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  หอการค้าจังหวัดแพร่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  ส่วนราชการ  ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ตัวแทนนักเรียนและสื่อมวลชนจังหวัดแพร่   ศูนย์โอทอปจังหวัดแพร่(ประตูชัย) อำเภอเมืองแพร่ เพื่อหาแนวทางพัฒนาจังหวัดแพร่ให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

การประชุมปรึกษาหารือและการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกๆคนในสังคม ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก ได้รับทราบปัญหาและได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนในทุกขั้นตอน ซึ่งถือเป็นการพุดคุยกันเพื่อหาจุดเด่น จุดด้อยและจุดขายของชุมชน มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดให้ยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้

ด้านนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำในครั้งนี้  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับถือว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก และจะนำไปสานต่อ ต่อยอด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับคณะทีมงานของสมาชิกวุฒิสภาต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ