คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด ร่วมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังปัญหาและผลการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 25 ครั้ง

เช้าวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา โฆษกคณะกรรมาธิการ และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พร้อมด้วยนายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 5 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายมณฑล โพธิ์คาย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ พลตำรวจตรี พรชัย เจริญวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้ร่วมกันเดินทางศึกษาดูงานเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน ปราบปราม การบังคับใช้กฎหมาย และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

     โดยในการนี้มี นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายสรุปใน 3 ประเด็น คือการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน ปราบปราม การบังคับใช้กฎหมาย และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การดำเนินงานของสำนักงานประสานชายแดนเชียงแสน-บ้านต้นผึ้ง และสถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง 

     จากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อศึกษาดูงานสภาพพื้นที่เส้นทางลำเลียงยาเสพติดบริเวณแนวแม่น้ำโขงและรูปแบบหน่วยกำลังในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด

     ในช่วงบ่าย คณะกรรมาธิการออกเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ กองกำลังผาเมือง กองทัพภาคที่ 3 ที่ตั้งในเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมรับฟังปัญหาพฤติกรรมการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน และผลการดำเนินงานของฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ที่สามารถสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายที่ได้ผลดีมาอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ