คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะโดยตรงจากประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 27 ครั้ง

เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 คณะวุฒิสภา นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่บ้านสมบูรณ์ดี ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ ที่ศาลาประชาคมบ้านสมบูรณ์ดี ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกับรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะกับประชาชนในพื้นที่  

     โดยในวันนี้ มีผู้แทนของประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องเรียน และการต้องการความช่วยเหลือในหลายด้าน อาทิเช่น นายมนตรี วะลัยสุข ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสมบูรณ์ดี หมู่ที่ 14 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย ได้ขอความช่วยเหลือเรื่องปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ทั้งนี้ หมู่บ้านสมบูรณ์ดี มีคลองน้ำชลประทานจากโครงการพระราชดำริแล้ว แต่ยังไม่มีฝายกั้นน้ำเพื่อดันน้ำมาใช้ในหมู่บ้าน จึงอยากจะขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้ รวมไปถึงการจัดสร้างระบบน้ำบาดาลสู่พื้นที่การเกษตร และการใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร การรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ และปัญหาป่ารุกคน และคนรุกป่า  

     ซึ่งคณะวุฒิสภาได้ทำการชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในทันที ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในระดับจังหวัด แต่ปัญหาภัยแล้ง และการสร้างคลองส่งน้ำถาวรและ ปัญหาป่ารุกคน คนรุกป่า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ ทางคณะฯ จะรับไปแก้ปัญหาต่อไป เพราะในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ได้แก้ไขกฎหมายป่าไม้ กฎหมายอุทยานแห่งชาติ  มี พรบ.ป่าชุมชน  คณะจัดที่ดินทำกินแห่งชาติ ซึ่งต้องการให้คนอยู่กับป่า แต่ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างรอกฎกระทรวงออกมาก่อน ว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไร  เพื่อจะได้ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างถูกต้องต่อไป  

    มหลังจากนั้น คณะวุฒิสภาได้เดินทางต่อไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขนิษฐา เพื่อรับฟังการบรรยายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ดังกล่าวจากนางขนิษฐา มะโนสมบัติ  เกษตรกรตัวอย่างที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้จนประสบความสำเร็จในอาชีพ แบบครบวงจร สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนและครอบครัว จนประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยทางคณะฯ ได้ยกย่อง แสดงความชื่นชมและให้กำลังใจแก่ครอบครับของนางขนิษฐาฯ ในโอกาสเดียวกันนี้อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ