สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบปะพี่น้องประชาชนในการประกอบอาชีพและทุกข์สุขของทหารผ่านศึกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 28 ครั้ง

เช้าวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และคณะสมาชิกวุฒิสภา ในนามคณะกรรมการ ร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย  ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนทหารผ่านศึก เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในพื้นที่โดยตรง ก่อนที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป โดยมี ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง พี่น้องประชาชนมาร่วมให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงเสนอแนะเป็นจำนวนมาก

     สำหรับข้อเรียกร้องของประชาชนนั้น ต้องการให้ส่วนราชการหาแหล่งน้ำสำรอง ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะถึงนี้ การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น สะพานข้ามแม่น้ำ แทงค์น้ำ เป็นต้น และข้อเรียกร้องให้มีการสำรวจพื้นที่ออกเอกสารสิทธิ์ในการออกโฉนด สปก 4-01 อีกด้วย

     สำหรับนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงรายแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปงน้อย ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง และตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีเป้าหมายเพื่อนำมาจัดสรรให้แก่ทหารผ่านศึกพร้อมครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ที่มีฐานะความเป็นอยู่อย่างยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจึงได้นำที่ดินมาจัดสรร โดยบรรจุทหารผ่านศึกเข้าเป็นสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงรายแล้วจำนวน 224 ครอบครัว โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างดียิ่ง อีกทั้ง ยังสามารถช่วยเหลือตนเองในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เสริมให้เพียงพอต่อการดำรงชีพอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ