สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเตือนโรคผักที่เกิดจากเชื้อไวรัส ระบาดช่วงหน้าแล้ง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 76 ครั้ง

            สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า ในช่วงแล้ง พืชผักมักเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีแมลงปากดูดเป็นพาหะ ซึ่งลักษณะอาการของโรคแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดไวรัส และพืช อาการที่มักพบโดยทั่วไป  ได้แก่ พืชมีการเจริญเติบโตลดลง อ่อนแอ แคระแกร็น ดอกและผลขนาดเล็กลง มีการเปลี่ยนแปลงสี เช่น อาการด่าง เขียวสลับเหลือง หรือเขียวเข้มสลับเขียวอ่อน นอกจากนี้อาจพบอาการที่พืชเปลี่ยนเป็นสีเหลืองโดยเริ่มจากใบอ่อน เส้นใบเหลือง หรือใส และอาการเนื้อเยื่อตายอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนสีเป็นสีดำหรือสีน้ำตาล เกิดเป็นแผลรูปร่างไม่แน่นอน บางครั้งเป็นวงกลมหรือวงกลมซ้อน รูปร่างผิดปกติเป็นผลมาจากเซลเจริญเติบโตมากหรือน้อยกว่าปกติ ซึ่งเกิดได้กับทุกส่วนของพืช ทั้ง ใบ ดอก ผล และเมล็ด เช่นใบม้วน ใบหงิก ใบบิดเบี้ยว ใบย่น ข้อสั้น แตกยอกออกมา   

            โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แนะนำแนวทางการป้องกัน ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธ์ที่ปราศจากโรค เนื่องจากเชื้อไวรัสหลายชนิดสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ , ทำลายต้นที่เป็นโรค โดยการถอนและเผาทันทีที่พบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไปยังต้นอื่นๆ  และ กำจัดแมลงพาหะ โดยใช้สารธรรมชาติ ชีวภัณฑ์หรือสารเคมี  สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย โดยใช้เชื้อรา 1 กก.ต่อน้ำ 20 ลิตร กรองเอาไปใช้เฉพาะน้ำไปฉีดพ่นในช่วงเย็นให้ถูกตัวแมลงหรือบริเวณที่แมลงอาศัยให้มากที่สุด  ทั้งนี้ สารเคมีเป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน แต่ก็เป็นวิธีสุดท้ายที่ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น สารเคมีที่แนะนำ ได้แก่ ฟิโปรนิล อิมิดาโคลพริด คาบาริล คาร์โบซัลแฟน อัตราตามคำแนะนำ

            ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 5361 2004

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ