พาณิชย์จังหวัดแพร่ เชิญชวนผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้าเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 17 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เชิญชวนผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้าเกษตร ซึ่งประกอบด้วย ข่า พันธุ์ตาแดง (ข่าหยวก) ตะไคร้ พันธุ์เกษตร (ตะไคร้หยวก) และผลิตภัณฑ์ปลาดุกแปรรูป เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและรัฐวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกษตรกรขาดช่องทางการจำหน่าย

ทั้งนี้ เกษตรกรจังหวัดปทุมธานียังมีความต้องการซื้อขายสินค้าเกษตร ประเภทผักพื้นบ้าน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อโดยตรงผ่านเกษตรกรผู้ปลูกข่าตะไคร้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนา จังหวัดปทุมธานี ที่ คุณน้ำอ้อย สมประสงค์ วิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 063-3397481 และคุณวรรณภา แพรสีเขียว กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข่า หมายเลขโทรศัพท์ 089-9024364

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ