จังหวัดพะเยา จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 28 ครั้ง

วันที่ 5 เมษายน 2564 จังหวัดพะเยา โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และสำนักปฏิบัติธรรมวัดหลวงราชสัณฐาน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วัดหลวงราชสัณฐาน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมพิธีทำวัตรสวดมนต์เช้า เจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรม และการแสดงพระธรรมเทศนา ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ในวันธรรมสวนะ(วันพระ) และหลังเสร็จสิ้นโครงการ วัดหลวงราชสัณฐาน จะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกวันพระตลอดทั้งปี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
บรรณาธิการ : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ