แขวงทางหลวงแพร่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 17 ครั้ง

แขวงทางหลวงแพร่ จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (5 เม.ย. 64) นายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ เปิดเผยว่า

แขวงทางหลวงแพร่ โดยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง

ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะสิ้นสุด และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ