สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เชิญชวนประชาชนไปใช้บริการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถในวันหยุด “ช็อปให้พอแล้วต่อภาษีที่ท็อปพลาซ่าพะเยา”

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 31 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เชิญชวนประชาชนไปใช้บริการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถในวันหยุด “ช็อปให้พอแล้วต่อภาษีที่ท็อปพลาซ่าพะเยา” ตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ รับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

           นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในเมษายน 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการรับต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ ในทุกวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่าพะเยา บริเวณเคาน์เตอร์ศูนย์บริการประชาชนจังหวัดพะเยา รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถ ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ รับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน โดยผู้ชำระภาษีต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถ เอกสารการประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพเอกชน (ตรอ.) ในกรณีที่รถยนต์มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้นำไปเป็นหลักฐานด้วย

            สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชนไปใช้บริการได้ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โทร.054 - 481600

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ