เชียงราย ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า จนท.ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ชายแดน 7 อำเภอ จำนวน 2,500 ราย ปริมาณวัคซีน 5,000 โด๊ส กำหนดดำเนินการระหว่าง 5 - 9 เม.ย. 64 นี้

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 41 ครั้ง

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรและกระจายวัคซีนซิโนแวค จำนวน 8 แสนโดส ให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมการระบาด 6 จังหวัด จำนวน 3.5 แสนโดส พื้นที่ท่องเที่ยว 8 จังหวัด 2.4 แสนโดส พื้นที่ชายแดน 8 จังหวัด 5 หมื่นโดส และจังหวัดที่เหลือ เพื่อซักซ้อมความพร้อมก่อนเริ่มฉีดวัคซีนล็อตใหญ่ในเดือนมิถุนายน นั้น

จังหวัดเชียงรายได้รับจัดสรรวัคซีนมาจำนวน 5,000 โด๊ส สามารถฉีดให้กลุ่มเป้าหมายได้ 2,500 คน คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย ได้ประชุมพิจารณาในการบริหารจัดการการให้วัคซีนล็อตแรก จำนวน5,000 โด๊ส ดังกล่าว ยึดหลักให้เกิดประโยชน์ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะดำเนินการฉีดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง (Risk Area) ที่เสี่ยงต่อการระบาด คือ อำเภอเมืองเชียงราย และพื้นที่ชายแดนใน 7 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สาย อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น และ อ.เทิง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จำนวน 800 ราย บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเชียงรายในพื้นที่ 8 อำเภอ จำนวน 1,000 ราย บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าโรงพยาบาลและหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 200 ราย และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด อีกจำนวน 500 ราย รวม 2,500 ราย

โดยมีกำหนดให้บริการฉีดวัคซีน ดังนี้ 1.) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เริ่มวันนี้ 5 เม.ย. 64 เป็นวันแรก และ วันที่ 7-9 เม.ย. 64 เวลา 13.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก บริเวณชั้น 2 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอื่นๆ เฉพาะเขตอำเภอเมืองเชียงราย 2.) โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง ตามแนวชายแดน เริ่มวันที่ 7-9 เม.ย. 64 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอื่นๆ ในเขตอำเภอชายแดน และ 3.)โรงพยาบาลเอกชน หรือ รัฐ นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับจัดสรร โดยจะเริ่มในวันที่ 7-9 เม.ย. 2564 ให้บริการเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า และกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 หลังเข็มแรก ใน 21-28 วัน หรือ 3 - 4 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับเข็มแรกไปแล้วตามลำดับต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ