จังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องหมายราชการของจังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 31 ครั้ง

นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 214)  ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2547 กำหนดเครื่องหมายราชการของจังหวัดพะเยาประกอบด้วย รูปพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ พระพุทธรูปคู่เมืองอันเป็นหลักรวมใจของชาวไทย และลายกระหนกเปลว จำนวน 7 ราย ซึ่งหมายถึง 7 อำเภอเดิม ได้แก่ อำเภอเมือง ดอกคำใต้ แม่ใจ เชียงคำ เชียงม่วน ปง และจุน นั้น

     เนื่องด้วย ปัจจุบันมีบางหน่วยงานใช้เครื่องหมายราชการไม่ตรงตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เพื่อให้การใช้เครื่องหมายราชการของจังหวัดพะเยา เป็นไปในแนวทางถูกต้อง จังหวัดพะเยา จึงขอประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องหมายราชการของจังหวัดพะเยา ให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องหมายราชการของจังหวัดพะเยา สำหรับตราประจำจังหวัด รูปพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ ความหมายดวงตราประจำจังหวัดพะเยา รูปพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ พระพุทธรูปคู่เมืองอันเป็นหลักรวมใจของชาวพะเยา ลายกระหนกเปลวบนพื้นเบื้องหลังองค์พระพุทธรูป หมายถึงความรุ่งเรืองของ 7 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง ดอกคำใต้ แม่ใจ เชียงคำ เชียงม่วน ปง และจุน เบื้องล่างริมของดวงตราเป็นกว๊านพะเยา ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี และมีช่อรวงข้าวประกอบอยู่ทั้งสองข้าง ซึ่งหมายถึง ลักษณะของความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพะเยา 054-449601

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
บรรณาธิการ : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ