โรงพยาบาลลำปาง ประกาศงดเยี่ยมทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายนนี้ เป็นต้นไป

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 14 ครั้ง

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลลำปางขอความร่วมมือผู้รับบริการงดเยี่ยมทุกกรณี และห้องพิเศษสามารถเฝ้าได้ 1 คน ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วยสามารถเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่นแทนการเดินทางมาโรงพยาบาล

        ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ร่วมแถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง ซึ่งพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่จำนวน 1 ราย ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปาง โดยมีการสอบสวนโรคพบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งได้รับการส่งตรวจหาเชื้อจำนวน 10 ราย และผลการตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมด

        ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรค คือ (1.)ให้มีการบันทึกข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดลำปาง ที่สถานีขนส่ง สนามบิน และสถานีรถไฟ (2.)ให้ร้านค้า/สถานประกอบการ/สถานบริการ ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกแห่ง และต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด (3.)ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ห้ามเข้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ (4.)การจัดงานที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ให้แจ้ง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ (ศปก.อำเภอ) และตรวจสอบกิจกรรมตามมาตรการ โดยต้องจำกัดจำนวนคน (กำหนดพื้นที่ 4 ตารางเมตร/คน)และ (5.)ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เช่น วัดสำคัญ ตลาดนัด ตลาดของฝาก ตลาดเซรามิก และอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ