สมาคมสตรีนครลำปาง จัดงาน "อนุรักษ์ผ้าซิ่น สืบสานอาหารล้านนา" ปีที่ 4

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 12 ครั้ง

สมาคมสตรีนครลำปาง จัดงาน "อนุรักษ์ผ้าซิ่น สืบสานอาหารล้านนา" ปีที่ 4 ณ บ้านพุทธทอง จังหวัดลำปาง โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าซิ่นของล้านนา นิทรรศการอาหารพื้นบ้านล้านนา เสวนา เรื่อง "ผ้าซิ่นล้านนา"  การมอบรางวัลสำหรับสตรีผู้ที่แต่งกายถูกต้อง สวยงามที่สุด การจัดประมูลผ้าซิ่น เพื่อหารายได้สมทบทุนกิจการของสมาคมสตรีนครลำปาง และมี นางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

นางอัญชลี อินทร์อุดม นายกสมาคมสตรีนครลำปาง กล่าวว่า สมาคมสตรีนครลำปาง ภายใต้สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรภาคประชาชน ที่จัดตั้งขึ้นมามากกว่า 50 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมความคิดเห็นและการปฏิบัติงานในอันที่จะเสริมสร้างและผดุงไว้ซึ่งสวัสดิภาพและความเป็นอยู่อันดีของมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรี โดยไม่ได้จำกัดฐานะ ศาสนา และส่งเสริมกิจการของสตรี อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน สำหรับสมาคมสตรีนครลำปาง ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสตรีและส่งเสริมบทบาทสตรีในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของสตรีล้านนามาโดยตลอด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ