จ.แพร่ เตรียมจัดกิจกรรม "ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ครั้งที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 11 เม.ย.64

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 28 ครั้ง

จังหวัดแพร่ เตรียมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตามโครงการ "ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ครั้งที่ 9 ณ วัดดงลาน​ ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ร่วมกับจังหวัดแพร่ ได้จัดโครงการ ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 ปาณากับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขจังหวัดแพร่ประจําปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วน  ได้เข้าวัดสดับรับฟังคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและนำหลักศีล 5 ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสังคม มีศีล มีสุข และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยและชาวแพร่ รวมถึงเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลในหน่วยงานบุคลากรและการดำเนินชีวิตจังหวัดแพร่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการในวัดทั้ง 8 อำเภอ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 นั้น

ดังนั้น  จึงขอเชิญพุทศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9 ณ วัดดงลาน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่เวลา 6.30 น. เป็นต้นไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ