หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ออกหน่วยให้บริการพื้นที่ห่างไกล อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 21 ครั้ง

     วันนี้ (7 เม.ย.64) ที่ บ้านห้วยเลา หมู่7 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอนาน้อย เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บ้านห้วยเลา เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีประชาชนเข้ารับบริการรักษาพยาบาล 20 คน บริการทันตกรรม ถอนฟันตรวจสุขภาพฟัน โดยทันตแพทย์และบุคลากรทันตาภิบาล 8 คน
    
ด้าน พันตำรวจโท ชวลิต คำตื้อ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324 ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจตรี อนันต์ ไชยวุฒิ รองผู้บังคับหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3241 ฐานปฏิบัติบ้านห้วยเลา ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พร้อมกำลังพล 6 นาย เข้าร่วมสนับสนุนปฏิบัติภารกิจให้บริการประชาชนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
   
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ พอ.สว เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร หลังจากที่เสด็จเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ประชาชนห่างไกลนับตั้งแต่ พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา ทรงพบว่าราษฎรเหล่านั้นเมื่อเจ็บป่วยไม่มีโอกาสได้รับรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยเสด็จฯ อยู่เสมอ
    
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเล็งเห็นว่ากิจการและการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านการแพทย์และสาธารณสุขประสบผลและเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1 ล้านบาทเป็นทุนเริ่มแรกจดทะเบียนจัดตั้งเป็น “มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ พอ.สว มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Princess Mother’s Medical Volunteer Foundation” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2517 โดยพระองค์เป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ หลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ต่อตราบจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ