รพ.ศรีสังวาลย์ เปิดคลินิกผู้สูงอายุ นอกเวลาราชการ ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย จากสถานการณ์ COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 221 ครั้ง

         นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดคลินิกผู้สูงอายุ นอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
         โรงพยาบาลครีสังวาลย์ ได้จัดบริการคลินิกผู้สูงอายุ โดยเพิ่มบริการนอกเวลาราชการ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาราชการ เพิ่มความสะดวกประชาชน ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย จากสถานการณ์การระบาคของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจำเป็นต้องจัดระบบบริการที่ลดความเสี่ยงต่อการแพร่และรับเชื้อในกลุ่มเปราะบาง ถือเป็นของขวัญวัน
ผู้สูงอายุ ปี 2564 ซึ่งการให้บริการนอกเวลาราชการ ยังช่วยให้บุตรหลานสะดวกในการพาผู้สงอายุมารับบริการ ไม่ต้องลางาน และมีโอกาสได้พบแพทย์พูดคุย รับฟังแนวทางการดูแลสุขภาพพร้อมกับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาราชการ จะมีการลดขั้นตอน จัดให้บริการครอบคลุมครบวงจร โดยแพทย์จะประเมินปัญหาสุขภาพ เพื่อวางแผนการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพที่เหมาะสมกับปัญหาของผู้สูงอายุ และส่งต่อรับการรักษากับแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งมีการติดตามดูแลต่อเนื่องถึงบ้านจากทีมสหวิชาชีพ และ 3 หมอด้วย
         คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จัดให้ให้บริการนอกเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. และในวันสาร์-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้บริการในวันเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ