จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  หลังจากพบการแพร่ระบาดในพื้นที่หลายจังหวัด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 26 ครั้ง

                วันที่  7 เมษายน 2564  ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายชัชวาล   ฉายะบุตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายแพทย์สุผล   ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 ทาง “ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ศูนย์ข่าวโควิด – 19 ลำพูน ” ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564 ดำเนินการถ่ายทอดสดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน  ซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวการถ่ายทอดสดการแถลงสถานการณ์ และฝากข้อสอบถามข้อสงสัยได้ในแฟนเพจฯ ดังกล่าว

                สถานการณ์ไวรัสโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ( ในระลอกใหม่ ) สะสม 2 ราย กลับบ้านแล้วทั้ง 2 ราย ทำให้จังหวัดลำพูน ปราศจากผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลา  91 วันแล้ว โดยจังหวัดลำพูนยังคงขอความร่วมมือมาตรการป้องกัน โดยให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย - หน้ากากผ้าก่อนออกจาก บ้าน เคหสถาน หรือไปยังพื้นที่ ที่แออัด การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และ ไม่ควรอยู่ในห้องที่มีความแออัด เกิน 2 ชั่วโมง ด้านการดำเนินงานปฏิบัติการเชิงรุก ได้สุ่มตรวจบุคคลกลุ่มเสี่ยง ในสถานประกอบการ 1,348 ราย ไม่พบเชื้อทั้งหมด ตรวจแรงงานต่างด้าว 3,916 ราย ไม่พบเชื้อ  และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ 1,829 ไม่พบเชื้อทั้งหมด  

              ด้านการเตรียมพร้อมการฉีดวัคซีน  ขณะนี้จังหวัดลำพูนได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19  มาแล้วจำนวน 1,800  โดส โดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรก ซึ่งจะเริ่มทยอยฉีดในช่วงเดือนเมษายน  ส่วนการฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม นี้   

              ทั้งนี้จังหวัดลำพูนขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการถ่ายทอดสดการแถลงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด – 19 จากเดิมจะแถลงข่าวทุกวันพุธของสัปดาห์  เวลา  15.00  น.  จะเปลี่ยนเป็น แถลงทุกวันพฤหัสบดี ของสัปดาห์ซึ่งประชาชนยังคงสามารถติดตามข้อมูลข่าว และการถ่ายทอดสดการแถลงสถานการณ์ และฝากข้อสอบถามข้อสงสัยได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ศูนย์ข่าวโควิด 19 ลำพูน  .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวนิลุบล  บุญโรจน์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ