ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมการเคลื่อนย้ายและกู้ภัยในพื้นที่ยากลำบาก

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 15 ครั้ง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้มจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเคลื่อนย้ายและกู้ภัยผู้ประสบภัยทางสูงในพื้นที่ยากลำบาก เพื่อเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน

 นายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ทำการฝึกอบรมหลักสูตรการเคลื่อนย้ายและกู้ภัยผู้ประสบภัยทางสูงในพื้นที่ยากลำบาก ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2564 ซึ่งการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น การฝึกอบรมในภาคทฤษฎี  และการฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้อาคารจอดรถ 10 ชั้น บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด ซึ่งถือเป็นการฝึกปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากที่สูง (โรยตัว) เป็นครั้งแรกของส่วนดับเพลิงและกู้ภัย

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากชมรมกู้ภัยทางสูงแห่งประเทศไทย โดยมีพนักงานและลูกจ้างเข้ารับการอบรม จำนวน 68 คน ภายใต้การจำลองเหตุการณ์การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และสาธิตการกู้ภัยทางสูง เพื่อเสริมทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในอาคารสูง และในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก ลดความสูญเสียที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน มีความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวางแผน การควบคุมและสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ