จ.ลำพูน เตรียมออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ป้องกัน COVID-19 ระบาด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 42 ครั้ง

จังหวัดลำพูน เตรียมออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ กำหนดเวลาเปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านจำหน่ายสุรา ไม่เกิน 5 ทุ่ม ทำทะเบียนคุมผู้ประกอบอาชีพนักร้อง นักดนตรี ดีเจ เดินทางข้ามจังหวัดต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลในแพลตฟอร์ม Safe Lamphun กำชับหัวหน้าส่วนราชการกำกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ห้ามเดินทางไปสถานที่หรือร่วมกิจกรรมเสี่ยงแพร่โรค

     บ่ายวันนี้ (7 เมษายน 2564) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน คณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน (ศบค.จ.ลพ) ครั้งที่ 9/2564 และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศปก.จ.ลพ) ครั้งที่ 15/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์และพิจารณาแนวทางป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19

     ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางในการป้องกันโควิด 19 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน เบื้องต้นที่ประชุมยึดหลักดำเนินการตามที่ ศบค.กลาง กำหนด และจะมีมาตรการเพิ่มเติม อาทิ ให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และร้านจำหน่ายสุรา เปิดดำเนินการไม่เกิน 23.00 น. ให้ทำทะเบียนผู้ประกอบอาชีพนักร้อง นักดนตรี ดีเจ พนักงานร้านอาหาร พนักงานผับ บาร์ คาราโอเกะ เดินทางข้ามจังหวัดต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลการเดินทางในแพลตฟอร์ม Safe Lamphun : http://safelamphun.mth.go.th/ และให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลลำพูน หรือ โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมทั้งกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่ามีประวัติเสี่ยง

     นอกจากนี้ ยังมีการสั่งกำชับให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วย กำกับดูแลมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงแพร่โรค หรือร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงแพร่โรค ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับส่วนราชการได้ ในส่วนของภาคเอกชน ผู้ประกอบการ จะมีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือให้กำชับการเดินทางและการเข้าร่วมกิจกรรมเสี่ยงของกลุ่มพนักงานเช่นกัน ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน จะมีคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ