จ.ลำพูน ร่วมองค์กรภาครัฐ เอกชนเตรียมจัดกิจกรรม “เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน”ส่งเสริมการท่องเที่ยว

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 8 ครั้ง

          วันนี้ (7 เมษายน 2564) ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน  จัดแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมสร้างบรรยากาศรองรับการท่องเที่ยว บูชาพระนางจามเทวีและชมวิถีชีวิตเมืองเก่าลำพูน  กิจกรรมย่อยกิจกรรมเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน พร้อมด้วยนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน  นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน  นายธวัชชัย พัฒนปาลี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  และนางยอดขวัญ วิภาคกิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ร่วมแถลงข่าว

          ทั้งนี้การจัดงาน “เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน” ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่

          1. กิจกรรมเสน่ห์สีสันแห่งผ้าเมืองลำพูน ภายในงานพบกัน นิทรรศการมนต์เสน่ห์แห่งภูมิปัญญาผืนผ้าทอแห่งลำพูน บูธจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แห่งผืนผ้า แฟชั่นโชว์ผ้าทอและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการสาธิตวิถีแห่งภูมิปัญญาการทอผ้า การประกวดธิดาผ้าทอลำพูน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ ชุมชนและผ้าไหมยกดอกลำพูน โดยจัดกิจกรรม 2 สัปดาห์ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564 และ วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง จ.ลำพูน

          2. กิจกรรมเสน่ห์สีสันเกษตรพืชพันธุ์ธัญญาหารเมืองลำพูน ภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตร การประชาสัมพันธ์ และการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการ เกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยของจังหวัดลำพูน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง จ.ลำพูน

          3. กิจกรรมเสน่ห์สีสันแห่งวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตลำพูน ภายในงานพบกับ นิทรรศการภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมพันธุ์การจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชาติพันธุ์ เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน พร้อมฟังบทเพลงจากศิลปินชาติพันธุ์ การประกวดทำอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ การประกวดธิดาชาติพันธุ์ลำพูน การจัดจำหน่าย สินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน การประกวดหนุ่มหล่อชาติพันธุ์ลำพูน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย จัดขึ้นจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม ครั้งที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 5 - 6 มิถุนายน และครั้งที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณข่วงพันปีเมืองลำพูน

          นอกจากภายในงาน “เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน” ยังมีทั้งผลิตภัณฑ์ดีผลิตภัณฑ์เด่น ผลผลิตของจังหวัดลำพูน สินค้าขึ้นชื่อ จากผู้ประกอบการภายในจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนตลอดการจัดงาน และยังมีกิจกรรมร่วมลุ้นรับของรางวัล ของที่ระลึก อื่นๆ อีกมากมายแล้ว โดยทางจังหวัดลำพูนได้วางแผนมาตรการป้องกันโรค โควิด 19 ยังถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเน้นย้ำทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน โดยทางผู้จัดงานยังคำนึงถึงการเว้นระยะห่างไม่ เบียดเสียดหรือแออัด กำหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกช่องทางการเข้าออก จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่จัดงานรวมทั้งพื้นที่โดยรอบ และสำหรับกรณีผู้เข้าร่วมงาน มีมาตรการให้สวมหน้ากากรวมทั้งผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธด้วย การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดลำพูน อันจะก่อให้เกิดรายได้สู่วิถีชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ