น่าน เตรียมพร้อมทุกหน่วย อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ตั้งเป้าลดการเกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 61 ครั้ง เสียชีวิตไม่เกิน 3 ราย เน้นรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 43 ครั้ง

ที่ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือ พร้อมบูรณาการทำงานทุกฝ่าย ผู้แทนจากอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดน่าน พ.ศ.2564 โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้ง 5 มาตรการ ซึ่งประกอบด้วย มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ พร้อมได้ตั้งเป้าหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการในการลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิต ซึ่งในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี ให้ลดลงไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ อาทิ ต้องมีจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 61 ครั้ง บาดเจ็บไม่เกิน 65 ราย เสียชีวิตไม่เกิน 3 ราย ต้องไม่มีผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ต้องไม่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ ต้องไม่มีรถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุบนถนนกรมทางหลวงในพื้นที่จังหวัดน่าน ไม่เกิน 25 ครั้ง เกิดอุบัติเหตุบนถนนกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดน่าน ไม่เกิน 7 ครั้ง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการรณรงค์สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ตามแนวทาง “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยให้ดำเนินการจัดงานตามแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ขณะเดียวกันให้คำนึงถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการรักษาความปลอดภัยด้านอื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ