อำเภอฝาง ประชุมเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 8 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 6 ครั้ง

อำเภอฝาง ประชุมเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64 ตั้งเป้าหมาย จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต ลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้หัวข้อรณรงค์ ว่า “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดยจะดำเนินการ 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 3 -9 เมษายน 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 และช่วงหลัง ควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2564 โดยใช้มาตรการหลัก 5 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ,ด้านการลดปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อม,ด้านลดปัจจัยเสี่ยงยานพาหนะ,ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย และ มาตรการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ ให้แต่ละตำบลตั้งด่าชุมชนในพื้นที่ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจุดบริการประชาชน โดยมีเป้าหมาย จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต ลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ