น่าน ประกาศ กักตัว 14 วัน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม มีผลบังคับใช้ 9 เมษายนนี้ ขณะที่วันนี้จังหวัดน่านพบผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 1 ราย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 8 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 81 ครั้ง

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ในการดำเนินการประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 7) ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม หรือตามประกาศพื้นที่จังหวัดเพิ่มเติมของจังหวัดน่าน ให้กักตนเอง อยู่ภายในบ้านหรือที่พักตนเอง หรือโรงแรม สถานที่พักเอกชน และแยกจากผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นเวลา 14 วัน
สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ๆ ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน และหากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรสและจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)ทันที ทั้งนี้ประกาศดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเค่รงครัด ตามมาตรการ DMHTTA  โดย D อยู่ห่างกันไว้ M ใส่แมสกัน H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A ใช้แอปไทยชนะ และหมอชนะ

สำหรับกรณีพบผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 1 ราย ที่จังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รายงานผลการสืบสวนโรคโดยเป็นเพศชาย ชาวอำเภอปัว อายุ 41 ปี อาชีพ ผู้แทนยา เดินทางถึงน่านโดยเครื่องบิน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 19.30 น.  มีเพื่อนที่อยู่บ้านเดียวกันมารับด้วยรถยนต์ส่วนตัว เวลา 21.00 น. ถึงบ้านที่อำเภอปัว จากนั้นวันที่ 4 เมษายน 2564 เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองน่าน ไปรับประทานอาหารกับเพื่อนคนเดิม ได้รับแจ้งจากเพื่อนร่วมงานว่าติดเชื้อโควิด วันที่ 5 เมษายน 2564 กลับถึงบ้านที่ อ.ปัว วันที่ 6 เมษายน 2564 เริ่มมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว วันที่ 7 เมษายน 2564 ช่วงเช้าเข้ารับการตรวจที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว​ จ.น่าน แพทย์รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน และวันที่ 8 เมษายน 2564 ผลการตรวจพบเชื้อโควิด 19 ย้ายมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลน่าน 
ทั้งนี้ทีมสืบสวนโรคจังหวัด และอำเภอ ได้ลงพื้นที่ควบคุม กักตัวผู้เสี่ยงสูง ทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอาการโดยทั่วไปขณะนี้อาการปกติ ไม่มีไข้หายใจดี แสดงอาการค่อนข้างน้อย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ