จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มอีก 4 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด 3 ราย และเป็นนักศึกษาจาก จ.เชียงใหม่ 1 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 13 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 205 ครั้ง

         นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า วันที่ 12 เมษายน 2564 มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอปาย ทำให้ถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อในการระบาดระลอกเมษายน 2564 รวม 17 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทั้ง 4 ราย มี 3 ราย เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่จังหวัดเชียงใหม่ และอีก 1 ราย เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กำลังพบมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในระยะนี้

         นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อทั้ง 4 ราย ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปาย มีอาการไม่รุนแรง และอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด ตามมาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

         สำหรับการดำเนินงานเพื่อควบคุมการระบาดของโรคได้สอบสวนโรค พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 9 ราย ซึ่งได้ติดตามเพื่อทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้ง 4 ราย หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดแยกกักตัวที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือ โทรศัพท์สายด่วน 1669 เพื่อประสานการรับตัว เข้ารับการตรวจหรือรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

         อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากผลการตรวจเป็นลบ ยังก็คงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเองต่อให้ครบ 14 วัน ระหว่างการกักตัวเองนี้ ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วย มีไข้ เจ็บคอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น หรือไม่ หากมีอาการเข้าข่ายที่อาจมีการติดเชื้อ  ต้องขอรับการตรวจซ้ำเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ