ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ อ.ปางมะผ้า ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจ ในการให้บริการประชาชน พร้อมกำชับมาตรการป้องกัน COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 104 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ณ จุดตรวจบ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมได้กำชับเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย เน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งเมาไม่ขับ ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้งสวมหมวกนิรภัย เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะขับขี่ด้วยความไม่ประมาท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และต้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน โดยปีนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดตัวชี้วัดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ต้องไม่เกิน 24 ครั้งผู้บาดเจ็บต้องไม่เกิน 24 คนและต้องไม่มีผู้เสียชีวิต
        นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวีดแม่ฮ่องสอน ได้กำชับใหทุกภาคส่วนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้วต่อตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ และการคัดกรองผู้เดินทาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ