วันที่ 4 ของช่วงควบคุมเข้มข้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีอุบัติเหตุขึ้นแม้แต่ครั้งเดียว

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 71 ครั้ง

         ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ วันที่ 13 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของช่วงควบคุมเข้มข้น ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่เกิดอุบัติเหตุแม้แต่ครั้งเดียว  

        ขณะที่สถิติอุบัติเหตุสะสม 4 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 13 เมษายน 2564 เกิดอุบัติเหตุรวม  9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 11 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยอุบัติเหตุสะสมเกิดที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 ครั้ง เป็นชาย 3 ราย    เกิดที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 4 ครั้ง เป็นชาย 1 ราย เป็นหญิง 5 ราย   เกิดที่อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 1 ครั้ง  เป็นหญิง 1 ราย และเกิดที่อำเภอขุนยวม จำนวน 1 ครั้ง เป็นชาย 1 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ