มทบ.32 เข้มมาตรการการคัดกรองเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการระบาดโควิด – 19 ในค่ายทหาร

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 189 ครั้ง

พลตรีอโณทัย  ชัยมงคล  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ที่เป็นจุดคัดกรองของหน่วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการ เดินทางกลับของ กำลังพล ครอบครัว และทหารกองประจำการ ซึ่งในวันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นวันแรกของการเริ่มปฏิบัติงาน จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการคัดกรองเป็นพิเศษ  เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด 19 ในค่ายทหาร โดยให้มีการปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดจุดคัดกรอง  ในช่องทางเข้า ออก หลักเพียงช่องทางเดียวของการ เข้าหน่วยทั้ง 2 เขตบ้านพักอาศัยของกำลังพลและครอบครัว และของงทหารกองประจำการที่จะกลับเข้าหน่วย คือช่องทางที่ 1 (ประตูทางเข้า ด้านหน้ากองร้อยสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 32) และช่องทางที่ 11 (ประตูเข้าบ้านพักราชการเขต 2 ข้างโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี) โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ตรวจเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน – อุปกรณ์ตรวจอย่างเพียงพอ ถ้าไม่มีความเสี่ยงกำลังพลและครอบครัวให้เข้าบ้านพักได้  และให้สังเกตอาการตนเอง ถ้ามีไข้ หรือไอ น้ำมูก เจ็บคอ ตาแดง หอบเหนื่อย อย่างหนึ่งอย่างใด ให้รีบนำส่ง หรือเข้ารับการรักษา และดูแลจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทันที สำหรับทหารกองประจำการ ที่ได้วันลาก่อนที่สถานการณ์โควิด 19 จะเพิ่มจำนวนสูงขึ้น และไม่มีความเสี่ยง ให้จัดแยกโซนในกองร้อยออกจากทหารกองประจำการที่ไม่ได้ลา

2. หากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ไปจังหวัดที่มีการระบาดและมีโอกาส สัมผัสกับบุคคลจำนวนมาก หรือ มีอาการไข้ หรืออาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ ตาแดง หอบเหนื่อย อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ทุกคนสังเกตอาการตนเอง ถ้ามีไข้ หรือไอ น้ำมูก เจ็บคอ ตาแดง หอบเหนื่อย อย่างหนึ่งอย่างใด ให้รีบนำส่งหรือเข้ารับการรักษาและดูแลจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทันที

ทั้งนี้ หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคำสั่งของจังหวัดลำปางอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเป็นไปตามสั่งการหน่วยเหนือ โดยให้กำลังพลที่ดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยตั้งแต่ระดับกองร้อยอิสระขึ้นไป และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการตั้งแต่ระดับ หัวหน้าแผนก/ฝ่าย (ชั้นยศ พันโท) ขึ้นไปให้ปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย (Work at office) โดยไม่จัดผลัดสลับกันปฏิบัติราชการ, จัดกำลังพลปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งหน่วย (Work at office) ไม่เกิน 1 ใน 4 สำหรับกำลังพลที่เหลือให้ปฏิบัติราชการ ณ ที่พักอาศัย (Work from home) ยกเว้นกำลังพลบางประเภทที่อนุโลมให้ปฏิบัติราชการมากกว่า 1 ใน 4 ได้  ตามความจำเป็นของสถานการณ์ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล , งดการลาพักของทหารกองประจำการทุกผลัด เว้นกรณี จำเป็นเร่งด่วน ด้านกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from home) รายงานตัวและแสดงตนต่อผู้บังคับบัญชาผ่านระบบแอปพลิเคชั่น LINE ในเวลา 08.30 น. และ 13.30 น. ทุกวันที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from home) ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาได้มีการ กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from home) ของกำลังพลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ